Iingoma zeBoxer nguSimon & Garfunkel

 • Ndiyinkwenkwe nje elihlwempu
  Nangona ibali lam kunqabile ukuba lithethwe
  Ndiyichithile into yokuxhathisa kwam
  Kwipokotho ezele zizimbumbulu
  Ezi zizithembiso
  Bonke ubuxoki neziqhulo
  Sekunjalo indoda iyayiva into efuna ukuyiva
  Kwaye uyayihoya enye

  Xa ndishiya ikhaya lam kunye nosapho lwam
  Bendingadluli kwinkwenkwe
  Kwinkampani yabasemzini
  Kuthe cwaka kwisikhululo sikaloliwe
  Ukubaleka ndiyoyika
  Ukubeka phantsi, ukufuna iindawo zokuhlala abantu abahluphekileyo
  Apho abantu abarhabaxa baya khona
  Ukukhangela iindawo
  Ngabo kuphela abaya kwazi

  Bopha ubophe, bopha ubophele, bopha ukubopha
  Bopha ubophe, bopha la, bopha ubopha

  Ukucela umvuzo womsebenzi kuphela
  Ndiza kufuna umsebenzi
  Kodwa andifumani zibonelelo
  Ukuza nje kwiifebe
  Kwindlela yesixhenxe
  Ndiyaxela
  Kwakukho amaxesha apho ndandinesithukuthezi
  Ndathuthuzela apho
  Wyniki dlala

  Bopha ubophe, bopha ubophele, bopha ukubopha
  Bopha ubophe, bopha la, bopha ubopha

  Emva koko ndibeka iimpahla zam zasebusika
  Kwaye ndinqwenela ukuba ndihambile
  Ukuya ekhaya
  Apho ubusika beSixeko saseNew York
  Awundopheli
  Undikhokele
  Ukuya ekhaya

  Ekuhlambulukeni kumi imbethi manqindi
  Kwaye umlweli ngorhwebo lwakhe
  Kwaye uphethe izikhumbuzo
  Kuzo zonke iiglavu ezibeke phantsi
  Okanye umsike ade akhale
  Ngomsindo nehlazo lakhe
  'Ndiyahamba, ndiyahamba'
  Kodwa umlweli usahleli

  Bopha ubophe, bopha ubophele, bopha ukubopha
  Bopha ubophe, bopha la, bopha ubopha
  Bopha ubophe, bopha ubophele, bopha ukubopha
  Bopha ubophe, bopha la, bopha ubopha
  Bopha ubophe, bopha ubophele, bopha ukubopha
  Bopha ubophe, bopha la, bopha ubopha
  Bopha ubophe, bopha ubophele, bopha ukubopha
  Bopha ubophe, bopha la, bopha ubopha
  Bopha ubophe, bopha ubophele, bopha ukubopha
  Bopha ubophe, bopha la, bopha ubopha
  Bopha ubophe, bopha ubophele, bopha ukubopha
  Bopha ubophe, bopha la, bopha ubopha
  Bopha ubophe, bopha ubophele, bopha ukubopha
  Bopha ubophe, bopha la, bopha ubopha
  Bopha ubophe, bopha ubophele, bopha ukubopha
  Bopha ubophe, bopha la, bopha ubophaUmbhali: NguPaul Simon
  Umshicileli: IQela lokuPapasha uMculo eliDala
  Iingoma ezigunyazisiweyo kwaye zibonelelwa ngu LyricFind
Dlala Umlo wamanqindi akafumananga nto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla