Iingoma ze-Unforgiven ngu-Metallica

 • Igazi elitsha lijoyina lo mhlaba
  Kwaye ukoyisile ngokukhawuleza
  Ngeentlungu ezihlala zihleli lihlazo
  Inkwenkwana ifunda imithetho yabo
  Ngexesha umntwana uyangena
  Le nkwenkwe ibetha kakubi
  Uhluthwe kuzo zonke iingcinga zakhe
  Umfana uyasokola kwaye uyaziwa
  Isibhambathiso kwesakhe
  Oko zange kususela namhlanje
  Intando yakhe baya kuyisusa

  Into endiyivileyo
  Into endiyaziyo
  Ayizange ikhanye kwinto endiyibonisileyo
  Ungaze ube
  Ungaze ubone
  Andizukubona ukuba inokuba yintoni
  Into endiyivileyo
  Into endiyaziyo
  Ayizange ikhanye kwinto endiyibonisileyo
  Ungaze ukhululeke
  Ungaze mna
  Ke mna ndiyakudela ungaxoleli

  Banikela ubomi babo
  Ukuqhuba zonke ezakhe
  Uzama ukubakholisa bonke
  Le ndoda ikrakra inguye
  Kubo bonke ubomi bakhe ngokufanayo
  Ulwa rhoqo
  Lo mlo akanako ukuwuphumelela
  Indoda ediniweyo abayiboni ukuba ayisakhathali
  Indoda endala ke iyazilungiselela
  Ukufa ngokuzisola
  Laa xhego ndilapha

  Into endiyivileyo
  Into endiyaziyo
  Ayizange ikhanye kwinto endiyibonisileyo
  Ungaze ube
  Ungaze ubone
  Andizukubona ukuba inokuba yintoni
  Into endiyivileyo
  Into endiyaziyo
  Ayizange ikhanye kwinto endiyibonisileyo
  Ungaze ukhululeke
  Ungaze mna
  Ke mna ndiyakudela ungaxoleli

  Into endiyivileyo
  Into endiyaziyo
  Ayizange ikhanye kwinto endiyibonisileyo
  Ungaze ube
  Ungaze ubone
  Andizukubona ukuba inokuba yintoni
  Into endiyivileyo
  Into endiyaziyo
  Ayizange ikhanye kwinto endiyibonisileyo
  Ungaze ukhululeke
  Ungaze mna
  Ke mna ndiyakudela ungaxoleli

  Ungaze ukhululeke
  Ungaze mna
  Ke mna ndiyakudela ungaxoleli

  Undibhalile
  Ndikubhalile
  Ke mna ndiyakudela ungaxoleli

  Ungaze ukhululeke
  Ungaze mna
  Ke mna ndiyakudela ungaxoleli

  Undibhalile
  Ndikubhalile
  Ke mna ndiyakudela ungaxoleli

  Ungaze ukhululeke
  Ungaze mna
  Ke mna ndiyakudela ungaxoleliUmbhali / ababhali: UJames Alan Hetfield, uKirk L.Hammett, uLars Ulrich
  Iingoma ezigunyazisiweyo kwaye zibonelelwa ngu LyricFind
Dlala Ukungaxoleli akufumaneki. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla