Iingoma ezipheleleyo zika (Ndinayo) Ixesha Lobomi Bam nguBill Medley kunye noJennifer Warnes

 • Ngoku bendinexesha lobomi bam
  Hayi, andizange ndizive ngolu hlobo ngaphambili
  Ewe ndiyafunga yinyani
  Kwaye ndinetyala kuwe

  Kuba bendinexesha lobomi bam
  Kwaye ndinetyala kuwe

  Kudala ndilindile
  Ngoku ekugqibeleni ndifumene umntu wokuma ngakum
  Sabona umbhalo eludongeni
  Kwaye sayiva le ntelekelelo yomlingo
  Ngoku ngenzondelelo emehlweni ethu
  Akukho ndlela yokuba sinokuyifihla ngasese
  Ngoko sibambana ngesandla
  Kuba kubonakala ngathi siyakuqonda ukungxamiseka

  Khumbula nje
  Uyinto enye
  Andikwazi ukufumana ngokwaneleyo
  Ngoko ke ndiza kukuxelela into
  Oku kunokuba luthando

  Kuba bendinexesha lobomi bam
  Hayi, andizange ndivakalelwe ngolu hlobo ngaphambili
  Ewe ndiyafunga yinyani
  Kwaye ndinetyala kuwe
  Molo mntwana

  Ngomzimba nomphefumlo wam
  Ndifuna wena ngaphezu kokuba uya kuze wazi
  Ngoko siza kuyiyeka ihambe
  Musa ukoyika ukuphulukana nolawulo, hayi

  Ewe, ndiyayazi into esengqondweni yakho xa usitsho
  'Hlala nam ngobu busuku' (hlala nam)
  Kwaye khumbula
  Uyinto enye
  Andikwazi ukufumana ngokwaneleyo
  Ngoko ke ndiza kukuxelela into
  Oku kunokuba luthando

  Kuba bendinexesha lobomi bam
  Hayi, andizange ndivakalelwe ngolu hlobo ngaphambili
  Ewe ndiyafunga yinyani
  Kwaye ndinetyala kuwe
  Kuba bendinexesha lobomi bam
  Kwaye ndikhangele kuwo wonke umnyango ovulekileyo (andizange ndizive ngolu hlobo)
  Ndide ndayifumana inyaniso
  Kwaye ndinetyala kuwe

  Ngoku bendinexesha lobomi bam
  Hayi, andizange ndizive ngolu hlobo ngaphambili (azange ndizive ngolu hlobo)
  Ewe ndiyafunga yinyani
  Kwaye ndinetyala kuwe

  Ndinexesha lobomi bam
  Hayi, andizange ndizive ngolu hlobo ngaphambili (azange ndizive ngolu hlobo)
  Ewe ndiyafunga yinyani
  Kwaye ndinetyala kuwe
  Kuba ndinexesha lobomi bam (bendinalo ixesha lobomi bam)
  Kwaye ndikhangele kuwo wonke umnyango ovulekileyo (uyayenza kum, mntwana)
  Ndide ndifumane inyani (uyayenza kum, mntwana)
  Kwaye ndinetyala kuwe
Amanqaku Umdla