Iingoma zaLo ayililo igama lam nguTing Tings

 • Oonobumba abane ukuze nje bahambe nam
  Kunzima kwaye ndiyaluma ngolwimi lwam
  Kwaye ndihlala ndimisa, ndigcina kunye
  Abantu abakufutshane kufuneka bafumane into yokuthetha ngoku
  Ukubamba umva, yonke imihla ngokufanayo
  Ungafuni ukuba lilolo
  Mamela kum, oh hayi andizange nditsho kwanto
  Kodwa ngaphandle kwento ekufuneka beyilibele bayalilibala igama lam (ame, ame, ame)

  Bandibiza 'ngesihogo'
  Bambiza 'Stacey'
  Bandibiza ngokuba 'nguye'
  Bandibiza 'Jane'
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo
  Bambiza 'ntombazana ethuleyo'
  Kodwa ndinguMariya, Jo, Lisa
  Soloko efanayo
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo

  Ndikhumbula ukubanjiswa ukuba baphosa ibhola kum
  Ndim intshontsho lokugqibela elime ngodonga
  Gcina phezulu, uwa, ezi zithende zigcina zindidika
  Ukuqaqamba kwaye uhleli ecingweni ngoku
  Ke ndedwa ngalo lonke ixesha ebusuku
  Ndizivalele
  Mamela kum, andiyi
  Nangona ndinxibile, ngaphandle konke
  Yonke into ethathelwa ingqalelo bayalilibala igama lam (ame, ame, ame)

  Bandibiza 'ngesihogo' (Le ngoma ibisentloko yam)
  Bandibiza 'Stacey' (Ngoku kusengqondweni yam)
  Bandibiza ngokuba 'nguye' (Tsalela umnxeba, ufikelele kuwo, ufumane amanye amagama kwaye ufumane ixesha)
  Bandibiza 'Jane'
  Ayilo gama lam (kwaye nangona ndiqonda ukuba andinakugxininisa)
  Ayilo gama lam (ndiza kubambelela kodwa andithembisi, akukho nto ibophelelayo)
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo
  Bambiza ngokuba 'ndiyintombazana ethuleyo' (kwaye sana, awuboni, ukuba uzimisele kangaka)
  Kodwa ndinguMariya, uJo, uLisa (umjoker omileyo njengelinye-liner)
  Soloko efanayo
  Ayilo gama lam (Endaweni yokucula-kude) (le ngoma yi-monotone)
  Asilo gama lam elo
  Ayilogama lam elo (kufuneka ndibenomphefumlo, kufuneka ndiziva)
  Asilo gama lam elo

  Undibizela isithandwa?
  Undibiza ngentaka?
  Undibizela isithandwa?
  Undibiza ngentaka?

  Bandibiza 'ngesihogo'
  Bandibiza 'Stacey' (Undibiza ngokuba sithandwa?)
  Bandibiza ngokuba 'nguye'
  Bandibiza 'Jane'
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo
  Bambiza 'ntombazana ethuleyo'
  Kodwa ndinguMariya, Jo, Lisa (Undibiza ngokuba yintaka?)
  Soloko efanayo
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo

  Bandibiza 'ngesihogo' (Le ngoma ibisentloko yam)
  Bandibiza 'Stacey' (Ngoku kusengqondweni yam)
  Bandibiza ngokuba 'nguye' (Tsalela umnxeba, ufikelele kuwo, ufumane amanye amagama kwaye ufumane ixesha)
  Bandibiza 'Jane'
  Ayilo gama lam (kwaye nangona ndiqonda ukuba andinakugxininisa)
  Ayilo gama lam (ndiza kubambelela kodwa andithembisi, akukho nto ibophelelayo)
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo
  Bambiza ngokuba 'ndiyintombazana ethuleyo' (kwaye sana, awuboni, ukuba uzimisele kangaka)
  Kodwa ndinguMariya, uJo, uLisa (umjoker omileyo njengelinye-liner)
  Soloko efanayo
  Ayilo gama lam (Endaweni yokucula-kude) (le ngoma yi-monotone)
  Asilo gama lam elo
  Ayilogama lam elo (kufuneka ndibenomphefumlo, kufuneka ndiziva)
  Asilo gama lam elo

  Bandibiza 'ngesihogo' (Le ngoma ibisentloko yam)
  Bandibiza 'Stacey' (Ngoku kusengqondweni yam)
  Bandibiza ngokuba 'nguye' (Tsalela umnxeba, ufikelele kuwo, ufumane amanye amagama kwaye ufumane ixesha)
  Bandibiza 'Jane'
  Ayilo gama lam (kwaye nangona ndiqonda ukuba andinakugxininisa)
  Ayilo gama lam (ndiza kubambelela kodwa andithembisi, akukho nto ibophelelayo)
  Asilo gama lam elo
  Asilo gama lam elo
  Bambiza ngokuba 'ndiyintombazana ethuleyo' (kwaye sana, awuboni, ukuba uzimisele kangaka)
  Kodwa ndinguMariya, uJo, uLisa (umjoker omileyo njengelinye-liner)
  Soloko efanayo
  Ayilo gama lam (Endaweni yokucula-kude) (le ngoma yi-monotone)
  Asilo gama lam elo
  Ayilogama lam elo (kufuneka ndibenomphefumlo, kufuneka ndiziva)
  Asilo gama lam elo

  Le ngoma yayisentloko yam
  Ngoku kusengqondweni yam
  Yitsalele umnxeba, ufikelele kuyo, ufumane amanye amagama kwaye ufumane ixesha
  Kwaye nangona ndiqonda
  Andikwazi ukugxininisa
  Ndiza kuhlala apha kodwa ndingathembisi, akukho nto ibophelelayo
  Kwaye sana, awuboni
  Kukuba uzilahlele kangaka
  Ijoker emi njenge-liner yelizwi
  Endaweni yokuvuma ixesha elide
  Le ngoma imonotone
  Ndimele ndifumane umphefumlo, kufuneka ndiveUmbhali: uKatie White, uJules De Martino
  Umpapashi: Sony / ATV Music Publishing LLC, Warner Chappell Music, Inc.
  Iingoma ezigunyazisiweyo kwaye zibonelelwa ngu LyricFind
Dlala AsiloGama lam eliNgakhange lifumane nto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla