Iingoma zokuThatha oku kulangazelela nguLeonard Cohen

 • Amadoda amaninzi ayithandile intsimbi
  Unxibelele kwisiphelo
  Kwaye wonke umntu obekufuna
  Bafumene into abaza kuhlala beyifuna kwakhona
  Ubuhle bakho baphulukana nawe ngokwakho
  Kanye njengokuba ilahlekile kubo

  Oo, thatha le nkanuko elulwimini lwam
  Nokuba yeyiphi na into engeloncedo eyenziwe zezi zandla
  Makhe ndibubone ubuhle bakho buphelile
  Njengoko unokwenza kumntu omthandayo

  Umzimba wakho unjengesibane sokukhangela
  Intlupheko yam ibonakalisile
  Ndingathanda ukuzama uthando lwakho
  Ude ukhale, 'ngoku kufuneka uzame ukubawa kwam'
  Kwaye yonke into ixhomekeke kuyo
  Usondele njani ulala kum

  Thatha nje olu langazelelo kulwimi lwam
  Zonke izinto ezizodwa ezenziwe zizandla zam
  Makhe ndibubone ubuhle bakho buphelile
  Njengoko ubuya kwenza omnye uthando lwakho

  Ulambile njengendawo yokugweba
  Ngokudlula apho imikhosi
  Ndimi amanxuwa emva kwakho
  Ngeempahla zakho zasebusika, imitya yeembadada zakho ezaphukileyo
  Ndiyathanda ukukubona uhamba ze ngaphaya
  Ingakumbi ukusuka ngasemva

  Oo, thatha le nkanuko elulwimini lwam
  Zonke izinto ezingenamsebenzi zenziwe zizandla zam
  Ndikhululele ingubo yakho ebhulowu
  Njengoko unokwenza kumntu omthandayo

  Uthembekile kumntu ongcono
  Ndiyoyika ukuba umkile
  Ke mandigwebe uthando lwakho
  Kweli gumbi kanye apho ndigwebele khona ukufa
  Ndiza kunxiba namagqabi amadala omdaka
  Ukuba unikine intloko

  Thatha nje olu langazelelo kulwimi lwam
  Zonke izinto ezingenamsebenzi zenziwe zizandla zam
  Makhe ndibubone ubuhle bakho buphelile
  Njengoko unokwenza kumntu omthandayo
  Njengoko unokwenza kumntu omthandayoUmbhali / ababhali: LEONARD COHEN
  Umpapashi: Sony / ATV Music Publishing LLC
  Iingoma ezigunyazisiweyo kwaye zibonelelwa ngu LyricFind


Dlala Thatha oku kulangazelela akufumananga nto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla