Iingoma zikaSeptemba ngoMhlaba, Umoya kunye noMlilo

 • Ngaba uyabukhumbula ubusuku bama-21 kuSeptemba?
  Uthando lwalutshintsha iingqondo zabazenzisi
  Ngelixa ukugxotha amafu kude

  Iintliziyo zethu zazikhala
  Isitshixo esasicula imiphefumlo yethu
  Njengoko sasidanisa ebusuku
  Khumbula indlela iinkwenkwezi ezibe ngayo ubusuku bonke

  Hee hay hay
  Ba de ya, yithi uyakhumbula
  Ba de ya, kudaniswa ngoSeptemba
  Ba de ya, ayizange ibe lusuku olunamafu

  U-Ba ungathandabuzeki, u-ba uthandabuza, u-ba u-bela, u-badu
  U-Ba ungathandabuzeki, badu, ba ungathandabuzeki, badu
  Ba ungathandabuzeki, badu, ba ungathandabuzeki

  Iingcinga zam zikuwe
  Ukubamba izandla ngentliziyo ukuze zikubone
  Ukuthetha okuluhlaza kuphela nothando
  Khumbula ukuba sazi njani ukuba uthando lukho apha
  Ngoku uDisemba ufumene uthando esabelana ngalo ngoSeptemba
  Ukuthetha okuluhlaza kuphela nothando
  Khumbula uthando lokwenene esabelana ngalo namhlanje

  Hee hay hay
  Ba de ya, yithi uyakhumbula
  Ba de ya, kudaniswa ngoSeptemba
  Ba de ya, ayizange ibe lusuku olunamafu

  Kwakukho
  Ba de ya, yithi uyakhumbula
  Ba de ya, kudaniswa ngoSeptemba
  Ba de ya, amaphupha egolide ayeyimini yeentsuku

  Kwakhala intsimbi
  Imiphefumlo yethu yayicula
  Uyakhumbula, kungaze kube yimini enamafu

  Kwakukho
  Ba de ya, yithi uyakhumbula
  Ba de ya, kudaniswa ngoSeptemba
  Ba de ya, ayizange ibe lusuku olunamafu

  Kwakukho
  Ba de ya, yithi uyakhumbula
  Ba de ya, kudaniswa ngoSeptemba
  Ba de ya, amaphupha egolide ayeyimini yeentsuku

  Ba de ya de ya de ya
  Ba de ya de ya de ya
  Ba de ya de ya de ya ya ya

  Ba de ya de ya de ya
  Ba de ya de ya de ya
  Ba de ya de ya de ya ya ya


Amanqaku Umdla