Iingoma zaBanye kuBomi bonke ngokuthetha ngeNtloko

 • Kwaye unokuzifumana
  Ukuhlala etyotyombeni ngompu
  Kwaye unokuzifumana
  Kwenye indawo ehlabathini
  Kwaye unokuzifumana
  Emva kwevili lemoto enkulu
  Kwaye unokuzifumana ukwindlu entle
  Ngomfazi omhle
  Kwaye unokuzibuza, kulungile
  Ndize njani apha?

  Ukuyeka iintsuku zihambe, makhe amanzi andibambe
  Ukuvumela iintsuku zihambe, amanzi ahamba ngaphantsi komhlaba
  Kwiblue kwakhona emva kokuba imali ihambile
  Kanye ebomini, amanzi ahamba ngaphantsi komhlaba

  Kwaye unokuzibuza
  Ndiyenza njani le nto?
  Kwaye unokuzibuza
  Iphi imoto enkulu?
  Kwaye unokuzixelela
  Asiyondlu yam intle le!
  Kwaye unokuzixelela
  Lo ayinguye umfazi wam omhle!

  Ukuyeka iintsuku zihambe, makhe amanzi andibambe
  Ukuvumela iintsuku zihambe, amanzi ahamba ngaphantsi komhlaba
  Kwiblue kwakhona emva kokuba imali ihambile
  Kanye ebomini, amanzi ahamba ngaphantsi komhlaba

  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo

  Ukunyibilika kwamanzi nokususa amanzi
  Kukho amanzi emazantsi olwandle
  Ngaphantsi kwamanzi, phatha amanzi
  Susa amanzi emazantsi olwandle!
  Ukunyibilika kwamanzi nokususa amanzi

  Ukuyeka iintsuku zihambe, makhe amanzi andibambe
  Ukuvumela iintsuku zihambe, amanzi ahamba ngaphantsi komhlaba
  Kwiblue kwakhona emanzini athuleyo
  Ngaphantsi kwamatye namatye, kukho amanzi phantsi komhlaba

  Ukuyeka iintsuku zihambe, makhe amanzi andibambe
  Ukuvumela iintsuku zihambe, amanzi ahamba ngaphantsi komhlaba
  Kwiblue kwakhona emva kokuba imali ihambile
  Kanye ebomini, amanzi ahamba ngaphantsi komhlaba

  Usenokuzibuza
  Yiyiphi loo ndlu intle kangaka?
  Usenokuzibuza
  Uya phi lohola wendlela?
  Kwaye unokuzibuza
  Ndilungile? Ngaba ndiphosakele?
  Kwaye ungatsho ngokwakho
  'Thixo wam! Ndenze ntoni? '

  Ukuyeka iintsuku zihambe, makhe amanzi andibambe
  Ukuvumela iintsuku zihambe, amanzi ahamba ngaphantsi komhlaba
  Kwiblue kwakhona emanzini athuleyo
  Ngaphantsi kwamatye namatye, kukho amanzi phantsi komhlaba

  Ukuyeka iintsuku zihambe, makhe amanzi andibambe
  Ukuvumela iintsuku zihambe, amanzi ahamba ngaphantsi komhlaba
  Kwiblue kwakhona emva kokuba imali ihambile
  Kanye ebomini, amanzi ahamba ngaphantsi komhlaba

  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Jonga besiphi isandla sam
  Ixesha alibambanga
  Ixesha alikho emva kwethu
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Ukuvumela iintsuku zihambe
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kwaye nantsi i-twister iza
  Nanku kuza i-twister

  Ukuvumela iintsuku zihambe (njengokuba kwakunjalo ngaphambili)
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo (ngokufanayo njengoko kwakunjalo)
  Ukuvumela iintsuku zihambe (njengokuba kwakunjalo ngaphambili)
  Kuyafana nanjengoko bekunjalo
  Kanye ebomini
  Amanzi makandibambe
  Ukuvumela iintsuku zihambeUmbhali: UBrian Eno, uChristopher Frantz, uDavid Byrne, uJerry Harrison, uTina Weymouth
  Umshicileli: IWarner Chappell Music, Inc.
  Iingoma ezigunyazisiweyo kwaye zibonelelwa ngu LyricFind


Dlala Kanye kuBomi bonke akafumananga nto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla