Iingoma zothando Uyakuthanda Ingoma yothando ngu-Selena Gomez kunye neMeko

 • Kuthethiwe kwaye kwenziwe
  Yonke ingcinga entle sele iculwe
  Kwaye ndiyaqikelela ngoku nantsi enye
  Ingoma yakho iyakudlala ngokuqhubekekayo, ngokuhamba phambili kweem
  Umhle, ngathi liphupha eliphilayo, alikholeleki
  Indawo ephakathi, ummangaliso, iingoma
  Ubusindisile ubomi bam kwakhona
  Kwaye ndifuna uyazi sana

  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Kwaye ndiyigcina kwi-pe-pe-peat
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Kwaye ndiyigcina kwi-pe-pe-peat

  Rhoqo, inkwenkwe udlale ngengqondo yam njenge symphony
  Akukho ndlela yokuchaza into oyenza kum
  Yenza nje kum, into oyenzayo
  Kwaye ingathi ndihlangulwe
  Ndikhululekile, ndibanjelwe ikamva lakho
  Unomlingo, unengoma entle, mhle
  Unguye, kwaye ndifuna ukuba wazi umntwana

  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Kwaye ndiyigcina kwi-pe-pe-peat
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Kwaye ndiyigcina kwi-pe-pe-peat

  Akukho mntu uthelekisa
  Ume wedwa, kuzo zonke iirekhodi endinazo
  Umculo entliziyweni yam yile nto uyiyo

  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Kwaye ndiyigcina kwi-pe-pe-peat
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Mna, ndiyakuthanda njengengoma yothando, sana lwam
  Kwaye ndiyigcina kwi-pe-pe-peat


Dlala Ndiyakuthanda Ingoma yothando Ayifumananga nto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla