Iingoma zokundithanda kwakhona nguJohn Newman

 • Yazi ukuba ndonile,
  Shiya intliziyo yakho ikrazukile
  Ngaba yile nto yenziwa ziidemon?
  Ndikuthathele phantsi kakhulu,
  Apho kuhamba izidenge kuphela
  Ndishukumise ingelosi kuwe

  Ngoku ndiphakama emhlabeni
  Ukunyuka kuwe
  Ndizaliswe ngawo onke amandla endiwafumeneyo
  Akukho nto ndingenakuyenza!

  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?

  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?

  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?

  Ndikuxelele nje ukuba andinakuphinda ndiyenze le nto, yenze kwakhona, oh, hayi
  Ndikuxelele nje ukuba andinakuphinda ndiyenze le nto, yenze kwakhona, oh, hayi

  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?

  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?
  Ndidinga ukwazi ngoku, yazi ngoku
  Ngaba ungandithanda kwakhona?

  Ndikuxelele nje ukuba andinakuphinda ndiyenze le nto, yenze kwakhona, oh, hayi
  Ndikuxelele nje ukuba andinakuphinda ndiyenze le nto, yenze kwakhona, oh, hayiUmbhali / ababhali: U-ALLEE WILLIS, U-DAVID LASLEY
  Umshicileli: IQela lokuPapasha uMculo eliDala
  Iingoma ezigunyazisiweyo kwaye zibonelelwa ngu LyricFind
Dlala Ndithande kwakhona Akufumanekanga. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla