Lyrics for Ndiyakuthanda by Madonna

 • Ubomi buyimfihlakalo, wonke umntu kufuneka azimele yedwa
  Ndiva ukubiza igama lam
  Kwaye kuvakala ngathi likhaya

  Xa ubiza igama lam kufana nomthandazo omncinci
  Ndiphantsi kwamadolo am, ndifuna ukukusa khona
  Ngelixesha lobusuku ndingawava amandla akho
  Njengomthandazo uyazi ukuba ndizakusa apho

  Ndiva ilizwi lakho, kufana nengelosi encwina
  Andinakukhetha, ndiyaliva ilizwi lakho
  Ndiziva ngathi ndibhabha
  Ndivale amehlo, Owu Thixo ndicinga ukuba ndiyawa
  Phuma esibhakabhakeni, ndiyavala amehlo am
  Izulu lindincede

  Xa ubiza igama lam kufana nomthandazo omncinci
  Ndiphantsi kwamadolo am, ndifuna ukukusa khona
  Ngelixesha lobusuku ndingawava amandla akho
  Njengomthandazo uyazi ukuba ndizakusa apho

  Njengomntwana usebezela phantsi kum
  Ulawula njengomntwana
  Ngoku ndiyaxhentsa
  Kufana nephupha, akukho siphelo kwaye akukho siqalo
  Ulapha kunye nam, kufana nephupha
  Mayivume ikwayari

  Xa ubiza igama lam kufana nomthandazo omncinci
  Ndiphantsi kwamadolo am, ndifuna ukukusa khona
  Ngelixesha lobusuku ndingawava amandla akho
  Njengomthandazo uyazi ukuba ndizakusa apho

  Xa ubiza igama lam kufana nomthandazo omncinci
  Ndiphantsi kwamadolo am, ndifuna ukukusa khona
  Ngelixesha lobusuku ndiziva ndinamandla
  Njengomthandazo uyazi ukuba ndizakusa apho

  Ubomi buyimfihlakalo, wonke umntu kufuneka azimele yedwa
  Ndiva ukubiza igama lam
  Kwaye kuvakala ngathi likhaya

  Njengomthandazo, ilizwi lakho linokundisa apho
  Njengemyuziyam kum, uyimfihlakalo
  Njengephupha nje, awuyiyo le nto ubonakala uyiyo
  Njengomthandazo, akukho lizwi lakho linokundisa apho

  Njengomthandazo, ndiza kukusa apho
  Kufana nephupha kum
  Njengomthandazo, ndiza kukusa apho
  Kufana nephupha kum
  Njengomthandazo, ndiza kukusa apho
  Kufana nephupha kum
  Njengomthandazo, ndiza kukusa apho
  Kufana nephupha kum

  Njengomthandazo, ilizwi lakho linokundisa apho
  Njengemyuziyam kum, uyimfihlakalo
  Njengephupha nje, awuyiyo le nto ubonakala uyiyo
  Njengomthandazo, akukho lizwi lakho linokundisa apho

  Njengomthandazo, ilizwi lakho linokundisa apho
  Njengemyuziyam kum, uyimfihlakalo
  Njengephupha nje, awuyiyo le nto ubonakala uyiyo
  Njengomthandazo, akukho lizwi lakho linokundisa apho
  Ilizwi lakho linokundisa apho, njengomthandazoUmbhali: UPatrick Leonard, Madonna Ciccone
  Umpapashi: Sony / ATV Music Publishing LLC, Warner Chappell Music, Inc.
  Iingoma ezigunyazisiweyo kwaye zibonelelwa ngu LyricFind


Dlala Njengomthandazo awunakufumana nto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla