Iingoma zokuBulala ngokuThoba ngeNgoma yakhe nguRoberta Flack

 • Ukubetha intlungu yam ngeminwe yakhe,
  Ukucula ubomi bam ngamazwi akhe,
  Undibulala kamnandi ngengoma yakhe,
  Undibulala kamnandi ngengoma yakhe,
  Ukuxelela ubomi bam bonke ngamazwi akhe,
  Undibulala kamnandi ngengoma yakhe

  Ndeva ukuba ucula ingoma emnandi, ndeva ukuba une style.
  Kwaye ke ndize kuye ukuze ndimamele okwethutyana.
  Kwaye yayiyile nkwenkwana incinci, ndingamaziyo emehlweni am.

  Ukubetha intlungu yam ngeminwe yakhe,
  Ukucula ubomi bam ngamazwi akhe,
  Undibulala kamnandi ngengoma yakhe,
  Undibulala kamnandi ngengoma yakhe,
  Ukuxelela ubomi bam bonke ngamazwi akhe,
  Undibulala kamnandi ngengoma yakhe

  Ndaziva ndihluthwe ngumkhuhlane, ndineentloni sisihlwele,
  Ndaziva ngathi uzifumene iileta zam kwaye wazifunda ngokuvakalayo.
  Bendithandazela ukuba agqibe kodwa uqhubeke nje.
  Ukubetha intlungu yam ngeminwe yakhe,

  Ukucula ubomi bam ngamazwi akhe,
  Undibulala kamnandi ngengoma yakhe,
  Undibulala kamnandi ngengoma yakhe,
  Ukuxelela ubomi bam bonke ngamazwi akhe,
  Undibulala kamnandi ngengoma yakhe

  Wayecula ngokungathi uyandazi kulo lonke ithemba lam elimnyama
  Waye wajonga ke apha kum ngokungathi andikho.
  Kodwa weza nje ekuculeni, ecula ecacile kwaye enamandla.

  Ukubetha intlungu yam ngeminwe yakhe,
  Ukucula ubomi bam ngamazwi akhe,
  Undibulala kamnandi ngengoma yakhe,
  Undibulala kamnandi ngengoma yakhe,
  Ukuxelela ubomi bam bonke ngamazwi akhe,
  Undibulala kamnandi ngengoma yakheUmbhali / ababhali: UNorman Gimbel, uCharles Fox
  Umshicileli: Warner Chappell Music, Inc.
  Iingoma ezigunyazisiweyo kwaye zibonelelwa ngu LyricFind


Dlala Ukundibulala ndithambile ngengoma yakhe akufumanekanga. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla