Iingoma zeGrenade nguBruno Mars

 • Ukuza ngokulula, ukuhamba ngokulula, yindlela ophila ngayo oh
  Thatha, thabatha, thabatha yonke, kodwa awuzange unike
  Kuya kufuneka uyazi ukuba unengxaki ukusuka kuqabuko lokuqala
  Ngaba uvule amehlo akho,
  Kutheni zivuliwe?

  Ndikunike konke endinako kwaye wayiphosa emgqomeni
  Uyiphose emgqomeni, uyenzile
  Ukundinika lonke uthando lwakho kuko konke endakha ndakucela
  Into ongayiqondiyo ndiza kubamba i-grenade ye (ewe, ewe)
  Phosa isandla sam kwincakuba (ewe, ewe)
  Ndingatsiba phambi koololiwe ngenxa yakho (ewe, ewe)
  Uyazi ukuba ndiza kwenza nantoni na (ewe, ewe)

  Owu, ndingahamba ngayo yonke le ntlungu
  Thatha imbumbulu ngqo kwingqondo yam
  Ewe ndingafa ngenxa yosana
  Kodwa awuyi kwenza okufanayo

  Hayi hayi hayi hayi
  Mnyama, mnyama, mnyama, luhlaza,
  Ndibethe de ndibe ndindisholo,
  Xelela usathana ukuba ndithe 'hey' xa ubuyela apho uvela khona
  Umfazi ophambeneyo, mfazi ombi
  Yile nto uyiyo,
  Ewe uyoncuma ebusweni bam emva koko ukrazule iziqhoboshi ukuphuma kwemoto yam

  Ndikunike konke endinako kwaye wayiphosa emgqomeni
  Uyiphose emgqomeni, ewe uyenzile
  Ukundinika lonke uthando lwakho kuko konke endakha ndakucela
  Kuba into ongayiqondiyo yile

  Ndiza kubamba i-grenade ye (ewe, ewe)
  Phosa isandla sam kwincakuba (ewe, ewe)
  Ndingatsiba phambi koololiwe ngenxa yakho (ewe, ewe)
  Uyazi ukuba ndiza kwenza nantoni na (ewe, ewe)

  Owu, ndingahamba ngayo yonke le ntlungu,
  Thatha imbumbulu ngqo kwingqondo yam,
  Ewe, ndiza kufa ngenxa yomntwana,
  Kodwa awuyi kwenza okufanayo

  Ukuba umzimba wam ubusemlilweni,
  Yho ungandijonga nditshisa amadangatye
  Uthe uyandithanda ulixoki kuba soze,
  Nanini na, nanini na umntwana

  Kodwa sithandwa ndiya kubamba i-grenade ye (ewe, ewe)
  Phosa isandla sam kwincakuba (ewe, ewe)
  Ndingatsiba phambi koololiwe ngenxa yakho (ewe, ewe)
  Uyazi ukuba ndiza kwenza nantoni na (ewe, ewe)

  Owu ndingahamba ngayo yonke le ntlungu
  Thatha imbumbulu ngqo kwingqondo yam
  Ewe ndingafa ngenxa yosana
  Kodwa awuyi kwenza okufanayo
  Hayi, awuyi kwenza okufanayo
  Awuyi kwenza okufanayo
  Owu, ngekhe wenze okufanayo
  Hayi hayi hayi hayi
Dlala IGrenade ayifumananga nto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla