Iingoma zokuba Ungayeki nguFleetwood Mac

 • Ukuba uvukile kwaye awufuni kuncuma
  Ukuba kuthatha umzuzwana
  Vula amehlo akho ujonge imini
  Uza kubona izinto ngendlela eyahlukileyo

  Sukuyeka ukucinga ngengomso
  Sukuyeka, kungekudala izakuba lapha
  Kuya kuba ngcono kunangaphambili
  Izolo zihambile, ngezolo zimkile

  Kutheni ungacingi ngamaxesha azayo?
  Kwaye hayi malunga nezinto ozenzileyo
  Ukuba ubomi bakho babubi kuwe
  Khawucinge nje ukuba ngomso uza kwenza ntoni

  Sukuyeka ukucinga ngengomso
  Sukuyeka, kungekudala izakuba lapha
  Kuya kuba ngcono kunangaphambili,
  Izolo zihambile, ngezolo zimkile

  Into endiyifunayo kukukubona uncuma
  Ukuba kuthatha umzuzwana
  Ndiyazi ukuba awukholwa ukuba yinyani
  Khange ndikhe ndithethe okubi kuwe

  Sukuyeka ukucinga ngengomso
  Sukuyeka, kungekudala izakuba lapha
  Kuya kuba ngcono kunangaphambili,
  Izolo zihambile, ngezolo zimkile

  Sukuyeka ukucinga ngengomso
  Sukuyeka, kungekudala izakuba lapha
  Kuya kuba ngcono kunangaphambili
  Izolo zihambile, ngezolo zimkile

  Ooh, sukujonga ngasemva
  Ooh, sukujonga ngasemva
  Ooh, sukujonga ngasemva
  Ooh, sukujonga ngasemva
Amanqaku Umdla