Lyrics for Butterfly ngu Crazy Town

 • Yiza ntokazi
  Yiza yiza ntokazi
  Ulibhabhathane lam, ushukela sana
  Yiza ntokazi
  Yiza yiza ntokazi
  Ulibhabhathane lam, ushukela sana

  Into entle enomdla, entle
  Ingqumbo yengono ehlabayo undenze ukuba ndiphume ngolwimi lwakho
  Kwaye andiyi kuxoka kuba uthando lwakho lundiphakamisa
  Ke ukukugcina ecaleni kwam akukho nto andizukuzama
  Amabhabhathane emehlweni akhe kwaye ujonge ukubulala
  Ixesha liyadlula ndiyabuza inokuba iyinyani le
  Isizathu sokuba ndingakwazi ukulala andikwazi ukuzibamba
  Eyona nto ndiyaziyo kukuba ubhenela kwisini
  Ndiyaziva ukuba kuninzi kakhulu akwanele
  Uhlala ulapho ukuze undiphakamise
  Xa la maxesha esiba rhabaxa bendilahlekile, ngoku ndiyafumaneka
  Oko wabakho
  Ungabafazi endibafunayo
  Ke, ndiyayibeka phantsi

  Yiza yiza ntokazi
  Ulibhabhathane lam, ushukela sana
  Yiza nkosazana yam ungumntwana wam omhle
  Ndiza kuyishukumisa imilenze yakho
  Undenza ndiphambane
  Yiza yiza ntokazi
  Ulibhabhathane lam, ushukela sana
  Yiza nkosazana yam ungumntwana wam omhle
  Ndiza kuyishukumisa imilenze yakho
  Undenza ndiphambane

  Andikufanelanga ngaphandle kokuba luhlobo oluthile lomyalezo ofihliweyo
  Ukundibonisa ubomi buxabisekile
  Ke ndicinga ukuba yinyani
  Kodwa ukuthetha inyani, bendingazi nyani
  Ndide ndadibana nawe. Yabona bendilahlekile ndibhidekile
  Ijinekile kwaye isetyenzisiwe
  Bendisazi ukuba bukhona ubomi obubhetele kodwa ndicinga ukuba ndibuphulukile

  Indlela endandiphila ngayo ndandiphila okomntwana wasendle
  Ukubanjiswa nge-leash emfutshane kukwabelana ngeefayile zamapolisa
  Ke, kwenzeka ntoni ngoku?
  Ndibona ilanga lisiba ngamafu amnyama
  Umbono wakho umi phakathi kwesihlwele

  Yiza yiza ntokazi
  Ulibhabhathane lam
  Iswekile usana
  Yiza nkosazana yam ungumntwana wam omhle
  Ndiza kuyishukumisa imilenze yakho
  Undenza ndiphambane
  Yiza yiza ntokazi
  Ulibhabhathane lam, ushukela sana
  Yiza nkosazana yam ungumntwana wam omhle
  Ndiza kuyishukumisa imilenze yakho
  Undenza ndiphambane

  Heyi iswekile momma, yiza uze kudanisa nam
  Eyona nto ikrelekrele owakha wayenza kukuthatha ithuba kunye nam
  Nokuba yintoni ekonwabisa ukuthanda kwakho
  Intombazana uthanda uSid noNancy
  So sexy, phantse ububi talkin 'malunga amabhabhathane entlokweni yam
  Bendihlala ndicinga ukuba iziphelo ezimnandi zikwiincwadi endizifundayo kuphela kodwa
  Undenze ndaziva ndiphila xa sele ndiza kufa

  Ugcwalise eso sithuba singenanto ngothando ebendikade ndiluleqa
  Kwaye ngokokubona kwam ayibangcono kunale
  Ke ibhabhathane, nantsi ingoma kwaye itywinwe ngokuncamisa
  Kwaye ndiyabulela enkosi

  Yiza uze kudanisa nam
  Yiza uze kudanisa nam
  Yiza uze kudanisa nam
  Yiza udanise kunye nam

  Yiza yiza ntokazi
  Ulibhabhathane lam, ushukela sana
  Yiza nkosazana yam ungumntwana wam omhle
  Ndiza kuyishukumisa imilenze yakho
  Undenza ndiphambane
  Yiza yiza ntokazi
  Ulibhabhathane lam, ushukela sana
  Yiza nkosazana yam ungumntwana wam omhle
  Ndiza kuyishukumisa imilenze yakho
  Undenza ndiphambane
  Yiza yiza ntokazi
  Ulibhabhathane lam, ushukela sana
  Yiza nkosazana yam ungumntwana wam omhle
  Ndiza kuyishukumisa imilenze yakho
  Undenza ndiphambane
  Yiza yiza ntokazi
  Ulibhabhathane lam, ushukela sana
  Yiza nkosazana yam ungumntwana wam omhle
  Ndiza kuyishukumisa imilenze yakho
  Undenza ndiphambane

  Yiza uze kudanisa namUmbhali: U-Anthony Kiedis, Brett Mazur, Chad Smith, Michael 'Flea' Balzary, John Frusciante, Seth Binzer
  Umpapashi: MoeBeToBlame, ICONCORD UMCIMBI WOPHICILELO LLC
  Iingoma ezigunyazisiweyo kwaye zibonelelwa ngu LyricFind


Amanqaku Umdla