Iingoma zeBullet enamaphiko ebhabhathane nguSmashing Pumpkins

 • Ihlabathi yivampire, ethunyelwe kumjelo wamanzi
  Abatshabalalisi abayimfihlo, bakubambisela amadangatye
  Kwaye ndifumana ntoni, ngentlungu yam?
  Iminqweno yokungcatsha, kunye nesiqwenga somdlalo

  Nangona ndiyazi, ndicinga ukuba ndiza kubonisa
  Konke ukuphola nokubandayo kwam, njengomsebenzi wakudala

  Ngaphandle kwawo wonke umsindo wam ndiseyimpuku nje kwikheji
  Ngaphandle kwawo wonke umsindo wam ndiseyimpuku nje kwikheji
  Emva koko umntu uyakuthi into elahlekileyo ayinakuze igcinwe
  Ngaphandle kwawo wonke umsindo wam ndiseyimpuku nje kwikheji

  Ngoku ndihamba ze, akukho nto ngaphandle kwesilwanyana
  Kodwa ungayikhohlisa, ngomboniso omnye kuphela?
  Ufuna ntoni?
  Ndifuna ukutshintsha
  Kwaye unantoni, xa uziva ngokufanayo?

  Nangona ndiyazi, ndicinga ukuba ndiza kubonisa
  Konke ukuphola nokubandayo kwam, njengomsebenzi wakudala

  Ngaphandle kwawo wonke umsindo wam ndiseyimpuku nje kwikheji
  Ngaphandle kwawo wonke umsindo wam ndiseyimpuku nje kwikheji
  Emva koko umntu uyakuthi into elahlekileyo ayinakuze igcinwe
  Ngaphandle kwawo wonke umsindo wam ndiseyimpuku nje kwikheji

  Ndixelele ndim ndedwa
  Ndixelele ukuba akekho omnye
  UYesu wayengunyana okuphela kwakhe, ewe.
  Ndixelele ukuba ndim okhethiweyo
  UYesu wayekuphela konyana wakho

  Ngaphandle kwawo wonke umsindo wam ndiseyimpuku nje kwikheji
  Ngaphandle kwawo wonke umsindo wam ndiseyimpuku nje kwikheji
  Kwaye umntu uyakuthi into elahlekileyo ayinakuze igcinwe
  Ngaphandle kwawo wonke umsindo wam ndiseyimpuku nje kwikheji

  Ngaphandle kwawo wonke umsindo wam ndiseyimpuku nje-
  Ngaphandle kwawo wonke umsindo wam ndiseyimpuku nje-
  Ngaphandle kwawo wonke umsindo wam ndiseyimpuku nje kwikheji

  Ndixelele ndim ndedwa
  Ndixelele ukuba akekho omnye
  UYesu wayekuphela konyana wakho

  Kwaye ndisakholelwa ekubeni andinako ukusindiswa
  Kwaye ndisakholelwa ekubeni andinako ukusindiswa
  Kwaye ndisakholelwa ekubeni andinako ukusindiswa
  Kwaye ndisakholelwa ekubeni andinako ukusindiswa
Dlala Imbumbulu enamaphiko ebhabhathane ayifumananga nto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla