Lost On You ngu Lewis Capaldi

 • Ibhola yepiyano enzima, 'Lost On You' ufumana u-Lewis Capaldi esamkela ukuba akakwazi kuqhubeka nesithandwa sakhe. Umxelela nangona bezama kangangoko, ubudlelwane bumopha.

  Uyazi ukuba ndiyakuthanda
  Nangona ndandingakwazi ukunika ngokwaneleyo
  Ndiyathemba ukuba uya kukhuseleka ezingalweni zomnye
  Kuba andikwazi ukuthatha ubunzima bothando lwakho


  Kusenokwenzeka ukuba uCapaldi ubhekisela kukwahlukana okufanayo kunye nentombi ehlala ixesha elide acula ngayo kwi ' Bruises .' Olo qhawulo-mtshato lwaluseluxolweni.
 • UCapaldi uxelele Ingqondi Ngokuphathelele elithi 'Lost on You': 'Asiyonto ilula ukuyenza kodwa maxa wambi kungcono ukumyeka umntu ahambe aze onwabe nomnye umntu xa izinto zisonakala. Kodwa ke ekugqibeleni kuya kuba kukuzingca ukubamba umntu onwabe kuba awufuni omnye umntu abe kunye naye ngaphandle kwakho. Kwimeko yam sobabini sasisazi ukuba ngelo xesha sasingenako ukunika omnye umntu ixesha okanye ingqalelo awayeyidinga okanye eyifanele ngenxa yezinto ezithile ezingaphaya kwamandla ethu - ngoko kwakufuneka siphelise izinto.'


Amanqaku Umdla